Trafikalt grunnkurs

DEN Trafikkskolen - effektiv, trygg og trivelig opplæring

Vi gjennomfører trafikale grunnkurs fortløpende

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelsekjøre med oss eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs. Finn ledig trafikalt grunnkurs her.

- Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringen.
- Kurset er på 17 timer og felles for alle klasser.
- Kurset skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører.

For å ta kurset må du være minst 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det når du går i 10. klasse.

Førerkort fra før?
Har du førerkort i en annen klasse fra før, trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs.

Bevis
- Når kurset er fullført, får du bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.
- Tar du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid framover, det er gyldig.
- Ta mørkekjøringen så snart som mulig. Når du har gjennomført den, får du tilsendt nytt bevis frå Statens vegvesen, og kan øvelseskjøre hele året.
- Beviset og godkjent legitimasjon med bilde må du ha med deg både når du tar kjøretimer og når du øvelseskjører privat.
NB! Dersom du mister beviset må du ta kontakt med Statens vegvesen.

Innhold i Trafikalt grunnkurs
- Trafikkopplæringen
- Grunnleggende forståelse for trafikk
- Mennesket i trafikken
- Øvingskjøring og kjøreerfaring
- Førstehjelp
- Tiltak ved trafikkulykke
- Mørkekjøring

Er du over 25?
- Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs
- Førstehjelp og mørkekjøring er likevel obligatorisk, og må gjennomføres før du tar den praktiske prøven.
NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo