Føreropplæringen

DEN Trafikkskolen - effektiv, trygg og trivelig opplæring

Føreropplæring i Kristiansand

Føreropplæringen

Føreropplæringen er bygd opp i 4 trinn. Her vil vi gi en kort innføring i de forskjellige trinnene i opplæringen.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Dette trinnet går over 3 dager pluss førstehjelp og mørkedemonstrasjon. I disse tre dagene skal vi prate om mennesket i trafikken, grunnregler for trafikken, øvelseskjøring og erfaring. Kurset er på 17 timer, fordelt på 4 timer førstehjelp, 3 timer mørkedemonstrasjon og 10 timer øvrig teori. Alle som er under 25 år må ta trafikalt grunnkurs før de har lov til å øvelseskjøre hjemme eller på skole. Elever over 25 år må ha fullført førstehjelp og mørkedemonstrasjon før førerprøve, men slipper øvrig teori.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Hele trinn 2 skal ha fokus på ren teknisk kjøreferdighet. Når eleven er på et nivå som tilsier at fokus kan flyttes over på trafikken, uten at det går på bekostning av den tekniske bilkjøringen, er eleven klar for trinn 3. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3: Trafikal del
Dette trinnet har større fokus på elevens vurdering av situasjoner; for eksempel når man skal begynne å sette ned farten inn mot en rundkjøring eller et kryss. Trinnet handler i stor grad om elevens forståelse for trafikken og elevens evne til å forutse situasjoner. Mot slutten av trinnet skal man gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Sikkerhetskurs på bane skal videreutvikle elevens evne og erfaring i å forutse og motvirke ulykker. Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei
Dette trinnet skal videreutvikle elevens evne til å kjøre selvstendig, og handler i høyeste grad om elevens selvinnsikt. Dette trinnet er obligatorisk. Trinn 4 er delt opp i fire deler:

4.1.1: Bilkjøringens risiko. 2 timer teori.
4.1.2: Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring. 5 timer kjøring med fokus på å være i forkant av situasjoner.
4.1.3: Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø. 4 timer planlegging/kjøring med fokus på å begrunne valgene som ble tatt i etterkant av situasjoner.
4.1.4: Oppsummering og refleksjon. 2 timer teori.

Førerprøven i seg selv består av en kort prat med sensor i starten om hva dere skal igjennom, etterfulgt av sikkerhetsspørsmål. Deretter skal elev og sensor ut på en kjøretur, direkte etterfulgt av en oppsummering ved tilbakekomst trafikkstasjonen.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo